Thư mời quan tâm Chào giá Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị

THƯ MỜI QUAN TÂM

Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (Trung tâm) có kế hoạch thực hiện gói thầu hiệu chuẩn thiết bị của dự án “Tăng cường năng lực kiểm nghiệm cho Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng NLTS để đảm bảo an toàn NLTS” năm 2023. Trung tâm thông báo rộng rãi đến các đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực và điều kiện đáp ứng đúng quy định về Luật đấu thầu tham gia chào giá.

Link Tải công văn tại đây: CV 83.KNKC