Lịch công tác tuần ( từ ngày 14/8 đến ngày 20/8)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai 14/8
14:00 15:00 Họp hoàn thiện hồ sơ- Sản phẩm thiên nhiên Giám đốc A. Ninh, A. Yên, trưởng phòng CL, HCTH Phòng họp T2
15:00 16:30 Họp BQL Dự án – Hoàn thiện hồ sơ bàn giao trụ sở Giám đốc  Thành viên Ban QLDA  Phòng họp T2
Thứ Ba 15/8 09:00 Làm việc với GS. Han Jin ( ĐH Inje – Hàn Quốc) Giám đốc GĐ.Ninh, A. Đặng Cường Phòng họp T2
Thứ tư 16/8
Thứ năm 17/8 08:00 Hội thảo TCVN – Cá ngừ đông lạnh Giám đốc GĐ. Ninh, A.Bản, Lưu Phương Nha Trang
09:00 Phỏng vấn tuyển dụng Giám đốc GĐ. Ninh, C. Thủy, Tuấn Long Phòng họp T2
Thứ sáu 18/8 Hội thảo TCVN – Cá ngừ đông lạnh Giám đốc GĐ. Ninh, A.Bản, Lưu Phương Nha Trang
10:00 Làm việc với Cục trưởng PGĐ. Đình Anh HT Cục
Thứ bảy 19/8
Chủ Nhật 20/8