Giới thiệu chung

Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Tư vấn chất lượng Nông Lâm Thủy sản (RETAQ) là trung tâm kỹ thuật trực thuộc Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 198/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bên cạnh vai trò là phòng kiểm nghiệm kiểm chứng quốc gia về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, trung tâm còn thực hiện cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ tư liên quan như: phân tích kiểm nghiệm các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm; tư vấn xây dựng và đào tạo quản lý chất lượng an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP, ISO 22000; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tư vấn xây dựng hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm, tư vấn xây dựng sản phẩm OCOP; tư vấn, triển khai các hoạt động về chỉ dẫn địa lý; đăng ký nhãn hiệu sản phẩm; đánh giá, chứng nhận VietGAP, hữu cơ trong lĩnh vực trồng trọt; xác thực sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên…
Với đội ngũ các cán bộ, chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng với hệ thống thiết bị hiện đại do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, RETAQ cung cấp toàn diện các dịch vụ kiểm nghiệm, thử nghiệm thành thạo, đào tạo tập huấn, tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá rủi ro và truyền thông về nguy cơ ATTP, chứng nhận hệ thống chất lượng an toàn thực phẩm, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học…
Với năng lực, trách nhiệm của mình, trung tâm RETAQ cam kết cung cấp các dịch vụ công, tư bảo đảm chất lượng, góp phần tạo dựng uy tín cho năng lực kiểm nghiệm cũng như chất lượng các sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam trên thị trường thế giới.