Tổ chức cá nhân có nhu cầu đăng ký dịch vụ Tư vấn Kiểm nghiệm, Kiểm chứng xin liên hệ theo biểu mẫu dưới đây
  NĂNG LỰC TRANG THIẾT BỊ

  1. Hệ thống sắc ký lỏng với các loại đầu dò khác nhau LC/TOF-MS, LC/MS/MS, HPLC/FLD, HPLC/DAD
  2. Hệ thống sắc ký khí với các loại đầu dò khác nhau GC/MS/MS, GC/NPD (FTD), GC/FPD, GC/ECD
  3. Hệ thống thiết bị AAS, ICP-MS
  4. Hệ thống sắc ký ion (IC)
  5. Hệ thống TL reader
  6. Hệ thống ELISA
  7. Hệ thống RT-PCR
  8. Hệ thống các dụng cụ lấy mẫu (lỏng, rắn, khí)
  9. Hệ thống bảo quản, vận chuyển mẫu

  DỊCH VỤ KIỂM NGHIỆM KIỂM CHỨNG

  – Kiểm nghiệm hóa học (Danh mục chỉ tiêu, đối tượng kiểm nghiệm)
  – Kiểm nghiệm sinh học (Danh mục chỉ tiêu, đối tượng kiểm nghiệm)
  – Thử nghiệm thành thạo (Danh mục chỉ tiêu, nền mẫu thử nghiệm)

  GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

  Tư vấn, hỗ trợ xây dựng phòng kiểm nghiệm, đăng ký công nhận triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm theo Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2007.
  Tư vấn lựa chọn và đào tạo các phương pháp phân tích nhanh về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
  Tư vấn xây dựng/ cải tiến và triển khai phương pháp/ ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm.
  Cung cấp dịch vụ triển khai các đề tài khoa học, chương trình, dự án,… trong lĩnh vực kiểm nghiệm, đánh giá rủi ro.
  Cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo về lĩnh vực kiểm nghiệm.
  Tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu kiểm nghiệm

  CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN ĐÃ THỰC HIỆN

  1. Phối hợp triển khai tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo cùng với tổ chức ACAS thuộc viện kiểm dịch Trung Quốc (CAIQ)
  2. Tham gia xây dựng Thông tư 28/2019/TT-BNNPTNT ban hành ngày 31/12/2019 bởi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản
  3. Tham gia Dự án RAS5081: Sử dụng kỹ thuật hạt nhân để tăng cường an toàn thực phẩm và hỗ trợ việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm (“Enhancing Food Safety and Supporting Regional Authentication of Foodstuffs through Implementation of Nuclear Techniques”)
  4. Tư vấn, xây dựng phương pháp test covid-19 qua hởi thở bằng hệ thống PTR-MS
  5. Tổ chức các khóa đào tạo về xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp, tính toán độ không đảm bảo đo, xử lý số liệu sau xác nhận giá trị sử dụng đối với một số chỉ tiêu hóa học và vi sinh.
  6. Tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo các chỉ tiêu/ nhóm chỉ tiêu hóa học như: beta agonist, tetrecyclines, histamine, trifluraline, các chất chuyển hóa nhóm Nitrofurans, Chloramphenicol, MalachiteGreen/ Leuco- Malachite Green, Floroquinolones…
  7. Sản xuất và phát sóng các phóng sự giới thiệu về mô hình chuỗi liên kết từ nuôi trồng, sơ chế, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản.
  8. Sản xuất và phát sóng các chương trình phổ biến kiến thức về lĩnh vực chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
  9. Xây dựng và in ấn các tờ rơi về tác hại, thiệt hại và các khuyến nghị của việc sử dụng không đúng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng rau, việc sử dụng chất kháng sinh cấm trong chăn nuôi, việc sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản…
  10. Phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) triển khai Dự án” Giám sát kháng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam”.
  11. Triển khai đề tài khoa học cấp cơ sở” Nghiên cứu bổ sung các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến hàm lượng nước trong sản xuất, chế biến cá tra và đề xuất hàm lượng nước phù hợp trong sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh”.
  12. Tư vấn áp dụng quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP trong sản xuất gạo cho Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung ương.
  13. Tư vấn, đào tạo kiến thức về kiểm soát vi sinh vật( đặc biệt là Listeria monocytogenes) cho doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu.
  14. Xây dựng bộ tiêu chuẩn về sản phẩm thịt mát (thịt lợn, thịt bò và thịt gia cầm).
  15. Tham gia các hội đồng đánh giá các sản phẩm OCOP cấp trung ương, chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm nông lâm thuỷ sản.
  16. Tư vấn, hướng dẫn xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử nghiệm chỉ tiêu E.Coli/coliform trên nền mẫu thịt bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm Petrifilm (3M) cho chi cục quản lý chất lượng NLS&TS tỉnh Quảng Ninh (2015)

  17. Tư vấn đầu tư trang thiết bị kiểm nghiệm cho Chi cục Quản lý chất lượng NLTS Phú Thọ (2015)

  18. Tư vấn, hỗ trợ Chi cục quản lý chất lượng NLTS Đồng Tháp thành lập phòng kiểm nghiệm cơ bản (2014)

  19. Tư vấn, hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005 cho chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thái nguyên (2014)

  20. Hỗ trợ, tư vấn triển khai các phương pháp thử mới trên lĩnh vực về thực phẩm chức năng và thức ăn chăn nuôi cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert (2014)

  21. Tư vấn, hỗ trợ xây dựng đề án “Phát triển phòng kiểm nghiệm của Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội giai đoạn 2016-2020”  cho Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội (2014)

  22. Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025 của Trạm kiểm định Chất lượng Nông lâm Thủy sản Hà Nội (2012)

  23. Hỗ trợ xây dựng dự án đầu tư phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm sản và thủy sản cho Chi cục Quản lý chất lượng NLTS Đăk lăk (2012)
  24. Tư vấn xây dựng danh mục mua sắm trang thiết bị kiểm nghiệm cho Chi cục QLCL Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (2020)

  25. Tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng và tăng cường năng lực cho Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Bắc Giang  (2018)

  26. Tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng, trang thiết bị cho Trung tâm kiểm nghiệm, chứng nhận An toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa đạt TCVN ISO/IEC 17025 (2017)

  27. Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu nghiên cứu khả thi đầu tư dự án “xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông lâm thủy sản Thanh Hóa “ (2018)

  Trung tâm RETAQ tin tưởng sẽ đem lại các dịch vụ bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý và các đối tác trong và ngoài nước.