Lịch công tác tuần (từ ngày 21/8 đến 27/8)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

21/8

09:00 Triển khai phần mềm, tiếp nhận thiết bị dự án AgriDataGo A. Đặng Cường, Quỹ Thiện Tâm, đv phần mềm Phòng họp T2
13:00 Họp trực tuyến với Hiệp hội JAIMA – Nhật Bản Giám đốc Lãnh đạo Trung và cán bộ các phòng thuộc Trung tâm Phòng Đào tạo T2
Thứ Ba

22/8

Thực hiện thanh quyết toán hoạt động chứng nhận P.CL A. Bản, Việt Cường Hàm Yên
Thứ tư

23/8

10:00 Họp ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục Chủ nhiệm UBKT Cục PGĐ. Đình Anh HT Cục
Thực hiện thanh quyết toán hoạt động chứng nhận P.CL A. Bản, Việt Cường Hàm Yên
Thứ năm

24/8

10:00 Họp với Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Hội khoa học TN PGĐ. Yên; A Bản Cung Trí thức- Số 1 Tôn Thất Thuyết
Thứ sáu

25/8

14:00 Đối thoại cấp ủy, chính quyền, công đoàn với viên chức, người lao động Trung tâm Giám đốc Toàn thể cán bộ Trung tâm Phòng Đào tạo
Thứ bảy

26/8

Chủ Nhật

27/8