CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

    TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM KIỂM CHỨNG VÀ TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN

    Trụ sở chính

    Địa chỉ: Km0 – cao tốc 5B, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm
    Điện thoại: 024.32115275
    Email: retaq@mard.gov.vn