CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

  TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM KIỂM CHỨNG VÀ DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG

  Trụ sở chính

  Địa chỉ: Km0 – cao tốc 5B, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm
  Điện thoại: 024.32115275
  Email: retaq@mard.gov.vn
  Website: kiemnghiemkiemchung.vn