Thông báo Kết quả tuyển dụng

Căn cứ trên tiêu chuẩn vị trí việc làm và kết quả phỏng vấn nhân sự, Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển nhân sự và thời gian ký hợp đồng thử việc:

Tải công văn theo link dưới đây:

TB Kết quả PVXT