Lịch công tác tuần (từ ngày 18/9 đến ngày 24/9)

Ngày/Tháng Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai  18/9
14:00  Họp trực tuyến với Jaima Giám đốc GĐ. Ninh, P.KN  ( bộ phận Hóa) Phòng Đào tạo T2_KN
Thứ Ba

  19/9

08:30 Họp Ban soạn thảo Nước mắm truyền thống Giám đốc GĐ. Ninh, Ban soạn thảo Phòng họp T2-HC
Thứ tư  20/9 Làm việc tại Ba Vì Giám đốc Ba Vì
Thứ năm  21/9 09:00 Lấy máu Khám sức khỏe
Thứ sáu

22/9

08:00 Khám sức khỏe định kỳ Toàn thể cán bộ TT Bệnh viện Đa khoa NN 1
Thứ bảy 23/9
Chủ Nhật  24/9