Lịch công tác tuần (từ ngày 25/9 đến ngày 1/10)

Ngày/Tháng Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai  25/9 10:00 Làm việc với nhân sự Dự án Giám đốc GĐ. Ninh, phụ trách các phòng, tổ Phòng đào tạo -T2 toà KN
13:30 Làm với doanh nghiệp Nhật Bản  – Cty JNK Giám đốc GĐ. Ninh, phòng KNKC Phòng đào tạo -T2 toà KN
14:30 Giao ban Trung tâm Giám đốc Lãnh đạo TT, KTT, trưởng phụ trách các phòng Phòng giao ban
Thứ Ba  26/9 08:00 Kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo phân công, phân cấp tại Trung tâm Đoàn Kiểm tra Cục Lãnh đạo Trung tâm, cán bộ có liên quan Phòng giao ban
Thứ tư  27/9
Thứ năm  28/9 Kiểm tra hệ thống UPS P. KNKC
Thứ sáu 29/9 08:30 12:00 Làm việc với Kanematsu Giám đốc PGĐ. Yên, trưởng phụ trách các phòng, phụ trách các tổ Phòng giao ban
Thứ bảy 30/9
Chủ Nhật  1/10