Lịch làm việc (từ ngày 24/7 đến 30/7)

Ko

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

24/7

15:00 Họp Ban chấp hành Công đoàn Chủ tịch Công đoàn A. Yên HT Cục
Thứ Ba

25/7

8:00 Làm việc tại Yên Sơn – Tuyên Quang A. Yên A. Yên, A. Bản Tuyên Quang
Thứ tư

26/7

Làm việc tại Yên Sơn – Tuyên Quang A. Yên A. Yên, A. Bản Tuyên Quang
10:00 Rà soát dự toán theo chỉ đạo của Cục A . Đình Anh A.Long, C.Thương phòng họp T2
Thứ năm

27/7

09:00 Hội thảo nước mắm truyền thống Giám đốc A. Ninh, A. Bản, Lưu Phương Nha Trang, Khánh Hòa
Thứ sáu

28/7

Hội thảo nước mắm truyền thống Giám đốc A. Ninh, A. Bản, Lưu Phương Nha Trang, Khánh Hòa
 

 

Thứ bảy

29/7

Chủ Nhật

30/7