Lịch làm việc (từ ngày 17/7 đến 23/7)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

17/7

08:00 Làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện P.HCTH P.HCTH Trung tâm Gia Lâm
Làm việc với Shimazu A. Ninh A. Ninh, Tuấn Long Trực tuyến
Thứ Ba

18/7

08:00 Sắp sếp phòng Kiểm nghiệm P. KN P.HCTH, P.CL
Thứ tư

19/7

14:00 Tổng duyệt lễ khai trương P.HCTH Trung tâm Gia Lâm
Thứ năm

20/7

08:00 12:00 Lễ bàn giao thiết bị và khai trương phòng Kiểm nghiệm Thứ trưởng Trung tâm Gia Lâm
Thứ sáu

21/7

08:00 Sơ kết Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp Trưởng khối thi đua PCT B. Anh, VP Cục, TTV Tòa KN – RETAQ
Thứ bảy

22/7

Chủ Nhật

23/7