Lịch công tác tuần (từ ngày 9/10 đến 15/10)

 

Ngày/Tháng Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

 09/10

08:30 11:00 Sinh hoạt Chi bộ T10 Bí thư Các Đảng viên P. Giao ban
Thứ Ba

 10/10

Thứ tư

11/10

08:00 17:00 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Văn phòng Bộ Lãnh đạo Trung tâm, P.HCTH P. Giao ban
Thứ năm  12/10 Tham dự Hội đồng KHCN về chỉ dẫn địa lý cà phê Dakmil GĐ. Ninh Đak Nông
Thứ sáu 13/10 09:00 Họp về tiến độ triển khai xây dựng TCVN nước mắm truyền thống PCT. Bá Anh PGĐ. Việt Yên HT Cục
14:00 Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Đảng ủy Bộ A. Đình Anh HT Cục
Thứ bảy 24/10
Chủ Nhật 15/10