Lịch công tác tuần (từ ngày 16/10 đến 22/10)

P

Ngày/Tháng Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai 16/10 08:30 Kế hoạch tháng 10 của bộ phận Sinh Giám đốc Bộ phận Sinh P. Đào tạo T2 KNKC
Thứ Ba

17/10

08:30 Triển khai nhiệm vụ bộ phận Hóa P. KNKC GĐ. Ninh, P.KNKC
Thứ tư

18/10

09:00 Làm việc với đơn vị Aeon mall Long Biên GĐ. Ninh PGĐ. Việt Yên, A. Bản Aeon mall Long Biên
Thứ năm  19/10
15:00 Tham gia kế hoạch thầu phần mềm OCOP Cà Mau GĐ. Ninh A. Bản, A. Cường P. Giao ban
Thứ sáu 20/10 09:00 Họp về xây dựng giá định mức dịch vụ Ban lãnh đạo TT, tổ xd định mức, trưởng, pt các phòng P. Giao Ban
Thứ bảy 21/10
Chủ Nhật 22/10