Lịch công tác tuần ( từ ngày 02/10 đến ngày 8/10)

Ngày/Tháng Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai 

02/10

Thứ Ba 

3/10

08:00 Hiệu chuẩn thiết bị KN P.KNKC P. HCTH, Cty Vinacalib Tòa KN
09:00 Họp Tổ xây dựng định mức Giám đốc Thành viên Tổ xây dựng Phòng Giao ban HC
14:00 Họp Đảng ủy Cục T10 Bí thư Đảng ủy GĐ. Ninh Hội trường Cục
Thứ tư

4/10

08:30 Họp lấy ý kiến cán bộ chủ chốt và triệu tập Hội nghị CBNV Cục trưởng PGĐ. Yên Hội trường Cục
Làm việc tại Tuyên Quang p.CL A. Bản Tuyên Quang
Thứ năm  5/10
Họp trực tuyến với Cty Shimadzu Giám đốc P. KNKC P. Đào tạo KN
Thứ sáu 6/10
14:00 Họp Hội đồng tư vấn Xác định nhiệm vụ chương trình phát triển tài sản trí tuệ Cục sở hữu trí tuệ GĐ. Ninh Phòng họp số 1- Cục sở hữu trí tuệ
Thứ bảy 7/10
Chủ Nhật 8/10