Lịch công tác tuần 38 (từ ngày 19/9 đến ngày 25/9)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến        
Thứ Hai

19/9

           
           
Thứ Ba

20/9

           
     

 

     
Thứ tư

21/9

08:00    

– Làm việc với đơn vị tư vấn Nhật Bản ( ô. Tachiki)

A. Đình Anh A. Đình Anh, A. Long Trung tâm RETAQ Gia Lâm
     

 

 

 

 
Thứ năm

22/9

10:30 12:00  

Họp giao ban Dự án

Giám đốc A. Ninh, A. Đình Anh, Tuấn Long, các nhà thầu Nhật Bản Trung tâm RETAQ Gia Lâm
           
Thứ sáu

23/9

     

 

     
14:00   Họp triển khai nhiệm vụ

 

Cục trưởng

– Lãnh đạo Cục, VP Cục, p. KHTC

-Lãnh đạo TT, C. Thủy, A. Bản, A.Long, Thương

 

Hội trường Cục
Thứ bảy

24/9

           
           
Chủ Nhật

25/9