Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 12/9 đến ngày 18/9)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Địa điểm

Từ

Đến

 

 

 

 

Thứ Hai

12/9

10:00

 

Làm việc với đơn vị Tư vấn Oafic ( ô Ishimoto)

Anh Đình Anh

A. Đình Anh, A. Long

Trung tâm RETAQ Gia Lâm

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

13/9

08:30

  Họp trực tuyến vv phân bổ các quỹ Cục trưởng Anh Ninh, Thương, A. Bản

Họp trực tuyến

           

Thứ tư

14/9

           
           

Thứ năm

15/9

08:30

10:00

Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết  Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa VIII 

Bí thư

Cán bộ, Đảng viên, viên chức, đoàn viên, người lao đồng toàn Trung tâm

Trung tâm RETAQ Gia Lâm

10:00

11:30

Làm việc với Viện chính sách và Chiến lược  Phát triển nông nghiệp nông thôn về việc Đánh giá hiệu quả áp dụng TCVN, QCVN lĩnh vực trồng trọt và Thủy sản

 

A. Yên, A. Bản

Số 10 Nguyễn Công Hoan

10:30

12:00

Họp giao ban Dự án

Giám đốc

A. Ninh, A. Đình Anh, Tuấn Long, các nhà thầu Nhật Bản

Trung tâm RETAQ Gia Lâm

Thứ sáu

16/9

           
         

 

Thứ bảy

17/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

18/9