Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 26/9 đến ngày 2/10)

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

(từ ngày 26/9 đến ngày 2/10)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Địa điểm

Từ

Đến

 

 

 

 

Thứ Hai

26/9

08:30

 

Tham dự họp trực tuyến về xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật

Cục trưởng

+ Các Lãnh đạo Cục; lãnh đạo các phòng thuộc Cục.

+Phòng KNKC, P.CL, Kế toán TT

 

Trực tuyến

10:00

 

– Làm việc với đơn vị tư vấn Nhật Bản ( ô. Tachiki)

 

A. Đình Anh

A. Đình Anh, A. Long

Trung tâm RETAQ Gia Lâm

Thứ Ba

279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

28/9

10:00

 

 

– Làm việc với đơn vị tư vấn Nhật Bản ( ô. Tachiki)

A. Đình Anh

A. Đình Anh, A. Long

Trung tâm RETAQ Gia Lâm

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

29/9

08:30

10:00

Làm việc với VNPT

Giám đốc

Lãnh đạo TT, Trưởng Phụ trách các phòng, Phụ trách IT của TT

Trung tâm RETAQ Gia Lâm

10:30

 12:00

Họp giao ban Dự án

Giám đốc

A. Ninh, A. Đình Anh, Tuấn Long, các nhà thầu Nhật Bản

Trung tâm RETAQ Gia Lâm

13:30

 

Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện các quy định, kết luận, văn bản chỉ đạo của TW

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp

Toàn thể Đảng viên chi bộ TT

Trung tâm RETAQ Gia Lâm

Thứ sáu

30/9

 08:30

11:30

 Tham dự tập huấn ứng dụng Hệ thống VPĐT

 Văn phòng Cục

Toàn thể CBNV Trung tâm

 Trực tuyến

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

01/10