Lịch công tác tuần (từ ngày 11/9 đến ngày 17/9)

Ngày/Tháng Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai  11/9
Thứ Ba  12/9
Thứ tư  13/9 08:30 Họp Hội đồng KHCN A. Ninh nhà B6- Số 2 Ngọc Hà
14:00 Họp Tổ phỏng vấn tuyển dụng Giám đốc Tổ tuyển dụng Phòng họp T2
Thứ năm  14/9 08:30 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ Đảng uỷ Bộ NN&PTNT A. Đình Anh, A. Yên, C. Lan 201B6 – Số 2 Ngọc Hà
08:30 Tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Giám đốc Phòng đào tạo
Thứ sáu  15/9 08:30 Tham dự Hội nghị quy hoạch Lãnh đạo Cục giai đoạn
2021-2026 và 2026-2031
Cục trưởng A. Ninh, A. Yên, A. Đình Anh Hội trường Cục ( nhà A3)
Thứ bảy 16/9
Chủ Nhật  17/9