Lịch công tác tuần (từ ngày 11/12 đến 17/12)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

11/12

14:00 16:00 Họp Kiểm điểm, đánh giá và xếp loại tập thể, cá nhân năm 2023 Giám đốc Lãnh đạo TT, trưởng, phụ trách các phòng,KTT, Trưởng bộ phận, CT công đoàn, Đoàn Thanh niên P.Giao ban
Thứ Ba

12/12

08:00 18:00 Họp chi bộ Tháng 12, đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2023 Bí thư Toàn bộ Đảng viên P.Giao ban
Thứ tư

13/12

Thứ năm

14/12

13:30 Tập huấn lập hồ sơ công việc trên VPĐT VP Cục P.HCTH ( A. Long, Lan HT Cục
Thứ sáu

15/12

08:00 17:00 Tập huấn về công tác quản trị nhân sự và vị trí việc làm Cục trưởng P.HCTH ( A. Long, A. Duy) HT Cục
10:30 Làm việc với đoàn điều phối viên Dự án GĐ3 Giám đốc Lãnh đạo Trung tâm, Trưởng, PT các phòng, KTT P. Giao ban
Thứ bảy

16/12

08:00 Kiểm điểm, đánh giá và xếp loại tập thể, cá nhân năm 2023 Cục trưởng GĐ. Ninh HT. Cục
13:30 17:00 Họp thống nhất phương án về mặt tiêu chí chấm điểm thi đua khối 2024 TTV6 Lãnh đạo Trung tâm, cán bộ phụ trách thi đua các vùng thuộc Cục,  p.HCTH P. Giao ban
Chủ Nhật

17/12