Lịch công tác tuần (từ ngày 04/12 đến 10/12)

Ngày/Tháng Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

4/12

 

08:00 17:00 Hội nghị toàn quốc: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Bộ Chính trị, Ban Bí thư Các Đảng viên Trực tuyến

(P. Giao ban)

Thứ Ba

5/12

08:00 11:00 Hội nghị toàn quốc: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Bộ Chính trị, Ban Bí thư Các Đảng viên Trực tuyến

(P. Giao ban)

Thứ tư

6/12

09:30 11:30 Họp Tổ Đề án Vị trí việc làm PGĐ. Đình Anh Các thành viên Tổ Đề án P. Giao ban
14:00 15:00 Họp tổ xây dựng phương án Tự chủ tài chính GĐ. Ninh Thành viên tổ xây dựng P. Giao ban
Thứ năm  7/12 08:00 17:00 Các phòng tổ chức Họp đánh giá chất lượng viên chức, người lao động Theo từng phòng, ban
Thứ sáu

8/12

08:00 17:00 Làm việc với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Bí thư Các chi ủy viên P. Giao ban
10:00 12:00  Làm việc với AEON về chỉnh sửa nội dung bài giảng khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản lý kiểm nghiệm Giám đốc Các cá nhân có liên quan P. Giao ban
08:30 Họp hội đồng KHKT – VietGAP PGĐ. Yên số 2 Ngọc Hà
Thứ bảy

9/12

Chủ Nhật10/12