Lịch công tác (từ ngày 18/12 đến 24/12)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

18/12

08:00 17:00 Làm việc với đoàn thanh tra Bộ Trưởng đoàn TT Lãnh đạo Trung tâm, trưởng phụ trách các phòng, KTT P. Giao Ban
Thứ Ba

19/12

09:00 Họp về TCVN cá ngừ – Nước mắm truyền thống Giám đốc PGĐ Yên, a Bản, a Sinh, Lưu Phương P. Giao ban
Thứ tư

20/12

09:00 Làm việc với đoàn chuyên gia Nhật Bản Giám đốc Thái Long, Tuấn Long, C. Thủy, Thương P. Giao ban
08:00 Làm việc với AEON P.CL A. Bản, Du AEON
Thứ năm

21/12

08:30 Triển khai chương trình hợp tác, hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững Trung tâm Khuyến nông GĐ. Ninh 16 Thụy Khuê, Ba Đình
13:30 Họp tổ đánh giá kết quả và tình hình sử dụng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN dừng thực hiện LĐ vụ khoa học, công nghệ và Môi trường PGĐ. Yên Phòng 201 A9 – BNN& PTNT – Số 2 Ngọc Hà
13:30 17:00 Họp Kiểm điểm ban thường vụ Đảng ủy Cục Bí thư Đảng ủy GĐ. Ninh HT Cục
Thứ sáu

22/12

08:30 Kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức và cá nhân đảng bộ Cục năm 2023 Bí thư Đảng ủy GĐ. Ninh HT Cục
13:30 Họp với CTy Eurofins Giám đốc PGĐ Yên, trưởng/phụ trách các phòng  Phòng giao ban (trực tuyến)
Thứ bảy

23/12

Chủ Nhật

24/12