Lịch công tác (từ ngày 27/11 đến 3/12)

Ngày/Tháng Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai 27/11
Thứ Ba

28/11

09:00 11:00 Tham dự góp ý cấu trúc, nội dung Website,App Dự án AgriDataGo Giám đốc Lãnh đạo Trung tâm, BQL Dự án AgriDataGo, đại diện các phòng, bộ phận Trực tuyến
Thứ tư

29/11

Thứ năm  30/11 09:00 11:00 Họp tổ xây dựng đề án vị trí việc làm P.GĐ Đình Anh Thành viên tổ xây dựng đề án P. Giao ban
Thứ sáu

1/12

Thứ bảy 2/12
Chủ Nhật

3/12