Lịch công tác tuần 8 (từ ngày 20/2 đến ngày 26/2)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

20/02

Thứ Ba

21/02

09:00 Làm việc với Ông Nakane A. Đình Anh Trung tâm Gia Lâm
13:00 Họp Đảng ủy Bí thư Đảng ủy A. Ninh Hội trường Cục
Thứ tư

22/2

14:00 Thông qua Kế hoạch và dự toán hoạt động 2023 các đơn vị trực thuộc Cục Cục trưởng Giám đốc, Thương, A. Thái Long Truc tuyến
Thứ năm

23/02

10:30 12:00 Giao ban Dự án Giám đốc BQL dự án Trung tâm Gia Lâm
Thứ sáu

24/02

08:00 Làm việc tại Sơn La Giam đốc A. Bản, A. Cường Son La
Thứ bảy

25/02

Chủ Nhật

26/02