Lịch công tác tuần 10 (Từ ngày 27/2 đến ngày 5/3)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến        
Thứ Hai

27/02

09:00   Làm việc với Ông Nakane A. Đình Anh   Trung tâm Gia Lâm
           
Thứ Ba

28/02

    Làm việc tại Tuyên Quang A. Yên A. Yên, A. Bản, A. Đặng Cường Tuyên Quang
           
Thứ tư

1/3

Làm việc tại Tuyên Quang A. Yên A. Yên, A. Bản, A. Đặng Cường Tuyên Quang
Thứ năm

2/3

10:30 12:00 Giao ban Dự án Giám đốc BQL dự án Trung tâm Gia Lâm
           
Thứ sáu

3/3

   
Thứ bảy

4/3

           
     
Chủ Nhật

5/3