Lịch công tác tuần 7 (từ ngày 13/2 đến ngày 19/2)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

13/02

Làm việc tại Trung tâm
Thứ Ba

14/02

09:00 Làm việc với Điện lực Gia Lâm về kế hoạch đấu nối Aptomat A. Đình Anh Anh Đình Anh, Anh Long Trung tâm Gia Lâm
Thứ tư

15/2

10:00 Làm việc với Ông Nakane – tư vấn Nhật Bản A. Đình Anh Trung tâm Gia Lâm
Thứ năm

16/02

8:30 9:30 Họp tổ kiểm kê A. Yên Thành viên tổ kiểm kê Trung tâm Gia Lâm
10:30 12:00 Giao ban Dự án Giám đốc BQL dự án Trung tâm Gia Lâm
Thứ sáu

17/02

Làm việc tại Trung tâm
Thứ bảy

18/02

Chủ Nhật

19/02