Lịch công tác tuần 6 (từ ngày 6/2 – 12/2)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

06/02

Thứ Ba

07/02

08:30 Họp hội đồng KHCN Giám đốc P201, nhà A9, số 2 Ngọc Hà
14:00
Họp về chức năng nhiệm vụ Cục Chất lượng, Chế biến và PTTT
HT Cục và Trực tuyến
Thứ tư

08/2

08:30 Họp giao ban tháng Cục Cục trưởng Giám đốc Hội trường Cục
15:30 Họp góp ý dự thảo CNNV của Cục hợp nhất Cục trưởng Giám đốc HT Cục và Trực tuyến
Thứ năm

09/02

08:30 10:30 Họp chi bộ tháng 2 Bí thư Các Đảng viên Trung tâm Gia Lâm
10:30 12:00 Giao ban Dự án Giám đốc BQL dự án Trung tâm Gia Lâm
Thứ sáu

10/02

Thứ bảy

11/02

Chủ Nhật

12/02