Lịch công tác tuần 5 (từ ngày 30/1 đến ngày 5/2)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

30/1

Làm việc tại Trung tâm
Thứ Ba

31/1

Làm việc tại Trung tâm
Thứ tư

1/2

Làm việc tại Trung tâm
Thứ năm

2/2

08:30 10:00 Họp thông qua kế hoạch dự toán các đơn vị trực thuộc Cục năm 2023 Cục trưởng Giám đốc, Kế toán trưởng Trực tuyến

Trung tâm Gia Lâm

08:30 11:30 Thực hiện kiểm tra, rà soát tài sản PGĐ.Yên Tổ kiểm kê tài sản Trung tâm Gia Lâm
10:30 12:00 Giao ban Dự án Giám đốc BQL Dự án Trung tâm Gia Lâm
13:30 15:00 Giao ban Trung tâm Giám đốc Lãnh đạo Trung tâm, trưởng phụ trách các phòng Trung tâm Gia Lâm
Thứ sáu

3/2

13:30 17:00 Thảo luận về phối hợp triển khai các hoạt động năm 2 và năm 3 Dự án SAFEGRO Cục trưởng PGĐ. Yên, Đại diện phòng CL, KNKC Trực tuyến
Thứ bảy

4/2

Chủ Nhật

5/2