Lịch công tác tuần 48 (từ ngày 28/11 đến ngày 4/12)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

28/11

10:30 – Làm việc với đơn vị tư vấn Nhật Bản A. Đình Anh Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ Ba

 

29/11

08:00 17:00 Tham dự Hội thảo về an toàn sử dụng thuốc kháng sinh A. Ninh Hà Nội
Thứ tư

30/11

08:00 Làm việc với Đoàn Kiểm tra công vụ Lãnh đạo Trung tâm, trưởng, phụ trách các phòng. Số 10 Nguyễn Công Hoan
Thứ năm

1/12

10:30 12:00 Giao ban Dự án Giám đốc Ban QLDA, đại diện đơn vị tư vấn, các nhà thầu Nhật Bản Trung tâm RETAQ Gia Lâm
14:00 17:00 Họp Đánh giá phân loại viên chức và người lao động năm 2022 Giám đốc Lãnh đạo Trung tâm, trưởng, phụ trách các phòng. Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ sáu

2/12

Thứ bảy

3/12

Chủ Nhật

4/12