Lịch công tác tuần 49 (từ ngày 05/12 đến ngày 11/12)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến        
Thứ Hai

05/12

07:45 17:00 Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết TW6 khoá XII

 

  Toàn thể Đảng viên Trực tuyến tại số 10 và phòng hợp Gia Lâm
Thứ Ba

 

06/12

07:45 17:00 Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết TW6 khoá XII

 

  Toàn thể Đảng viên Trực tuyến tại số 10 và phòng hợp Gia Lâm
Thứ tư

07/12

08:30 Họp kiểm điểm, đánh giá xếp loại khen thưởng tổ chức, đảng viên năm 2022 Bí thư Toàn thể Đảng viên Trung tâm Gia Lâm
Thứ năm

08/12

10:30  

Giao ban Dự án

Giám đốc Ban QLDA, đại diện đơn vị tư vấn, các nhà thầu Nhật Bản Trung tâm RETAQ Gia Lâm
           
             
Thứ bảy

10/12

Chủ Nhật

11/12