Lịch công tác tuần 47 (từ ngày 21/11 đến ngày 27/11)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

21/11

10:30 – Làm việc với đơn vị tư vấn Nhật Bản ( ô. Tachiki) A. Đình Anh Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ Ba

 

22/11

10:30

13:30

 – Làm việc với đơn vị tư vấn, nhà thầu Nhật Bản

– Tham dự họp Đảng ủy

Giám đốc

Bí thư

Ban QLDA, đơn vị tư vấn Nhật Bản

– A. Ninh

Trung tâm RETAQ Gia Lâm

-Trực tuyến

07:00 16:30 Tham dự Hội thảo Công bố báo cáo kết quả hỗ trợ doanh nghiệp ĐMST Anh Yên, A. Cường Sơn La
Thứ tư

23/11

Thứ năm

24/11

10:30 Giao ban Dự án Giám đốc Ban QLDA, đại diện đơn vị tư vấn, các nhà thầu Nhật Bản Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ sáu

25/11

09:00 Tham dự cuộc họp với  Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên A. Ninh  18 đường Hoàng Quốc Việt
Thứ bảy

26/11

Chủ Nhật

27/11