Lịch công tác tuần 46 (từ ngày 14/11 đến ngày 20/11)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

14/11

10:30 – Làm việc với đơn vị tư vấn Nhật Bản ( ô. Tachiki) A. Đình Anh Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ Ba

 

15/11

Làm việc với các cơ sở chứng nhận VietGAP (từ ngày 15/11 đến ngày 23/11) A. Bản A. Bản, Cường, Lưu Phương Tuyên Quang
Thứ tư

16/11

10:00 – Làm việc với đơn vị tư vấn Nhật Bản ( ô. Tachiki A. Đình Anh Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ năm

17/11

10:30 Giao ban Dự án Giám đốc BQL Dự án, đại diện đơn vị tư vấn, các nhà thầu Nhật Bản Trung tâm RETAQ Gia Lâm
13:30 Tập huấn kiến thức về hệ thống QLCL ISO 17025/17065/9001 và phổ biến kiến thức pháp luật Giám đốc Toàn thể nhân viên Trung tâm Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ sáu

18/11

Thứ bảy

19/11

Chủ Nhật

20/11