Lịch công tác tuần 44 (từ ngày 31/10 đến ngày 6/11)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

31/10

8:30 17:00 – Tham dự hội thảo : Tiêu chí phòng kiểm nghiệm, kiểm chứng quốc gia về an toàn thực phẩm tại Việt Nam Cục trưởng – Giám đốc, P. KNKC KS Lake Side Ngọc Khánh
10:00 – Làm việc với đơn vị Phòng cháy chữa cháy

 

A.Đình Anh A. Đình Anh, Thuận Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ Ba

 

1/11

10:00 – Làm việc với đơn vị tư vấn Nhật Bản ( ô. Tachiki)

 

A. Đình Anh Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ tư

2/11

10:00  

– Làm việc với đơn vị tư vấn Nhật Bản ( ô. Tachiki)

Trung tâm RETAQ Gia Lâm
 

 

Thứ năm

3/11

10:00  

Giao ban Dự án

Giám đốc A. Ninh, A. Đ. Anh, Tuấn Long, đại diện đơn vị tư vấn, các nhà thầu Nhật Bản Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ sáu

4/11

Thứ bảy

5/11

Chủ Nhật

6/11