Lịch công tác tuần 45 (từ ngày 7/11 đến ngày 13/11)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến        
Thứ Hai7/11 09:00 10:00 Họp phòng HCTH Giám đốc – Giám đốc, PGĐ Đình Anh, P. HCTH Số 10 Nguyễn Công Hoan
           
Thứ Ba 

8/11

10:00   – Làm việc với đơn vị tư vấn Nhật Bản ( ô. Tachiki) A. Đình Anh   Trung tâm RETAQ Gia Lâm
           
Thứ tư9/11 08:00 11:30 Tham dự Hội thảo Bảo hộ nhãn hiệu Chứng nhận hữu cơ – Chứng nhận thiên nhiên   A. Ninh, A. Bản 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN
           
Thứ năm10/11 08:30 10:00 Họp chi bộ tháng 11 Bí thư Các Đảng viên Phòng họp Trung tâm RETAQ Gia Lâm

10:00

 

14:00

11:30

 

15:30

 – Giao ban Dự án

 

– Họp phòng KNKC

Giám đốc

 

– Ban quản lý dự án, đại diện đơn vị tư vấn, các nhà thầu Nhật Bản

– Phòng KNKC

Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ sáu11/11            
           
Thứ bảy12/11            
           
Chủ Nhật13/11