Lịch công tác tuần 43 (từ ngày 24/10 đền ngày 30/10)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai24/10
Thứ Ba 

25/10

Thứ tư26/10
Thứ năm27/10 10:00 Giao ban Dự án Giám đốc A. Ninh, Tuấn Long, đại diện đơn vị tư vấn, các nhà thầu Nhật Bản Trung tâm RETAQ Gia Lâm
09:00 Làm việc với tổ xác minh tài sản, thu nhập Tổ xác minh tài sản của Bộ A. Đình Anh, C. Thủy, C. Thương Số 10 Nguyễn Công Hoan
Thứ sáu28/10 08:30 Hội nghị tổng kết thi đua khối A. Ninh, A. Thái Long, Khải Hải Phòng
09:00 Làm việc với tổ xác minh tài sản, thu nhập Tổ xác minh ts của Bộ A. Đình Anh, C. Thủy, C. Thương Số 10 Nguyễn Công Hoan
Thứ bảy29/10
Chủ Nhật30/10