Lịch công tác tuần 42 (từ ngày 17/10 đến ngày 23/10)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến        
Thứ Hai

17/10

8:30 17:00 – Làm việc với điện lực Gia Lâm về đấu nối điện Trụ sở RETAQ A. Đình Anh – A. Hùng Phương vp Cục, A. Đình Anh, A. Long, Thuận

– Đại diện Điện lực Gia Lâm

Trung tâm RETAQ Gia Lâm
           
Thứ Ba

 

18/10

10:00   – Làm việc với đơn vị tư vấn Nhật Bản ( ô. Tachiki)

 

A. Đình Anh   Trung tâm RETAQ Gia Lâm
           
Thứ tư

19/10

10:00   Giao ban Dự án Giám đốc A. Ninh, A. Đ. Anh, Tuấn Long, đại diện đơn vị tư vấn, các nhà thầu Nhật Bản Trung tâm RETAQ Gia Lâm
           
Thứ năm

20/10

     

 

     
           
Thứ sáu

21/10

07:30   Khám sức khỏe định kỳ   Toàn thể cán bộ Trung tâm Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp – 183 Đặng Tiến Đông
           
Thứ bảy

22/10

           
           
Chủ Nhật

23/10