Lịch công tác tuần 41 (từ ngày 10/10 đến ngày 16/10)

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

(từ ngày 10/10 đến ngày 16/10)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến        
Thứ Hai

10/10

10:00   – Làm việc với đơn vị tư vấn Nhật Bản ( ô. Tachiki) A. Đình Anh A. Đình Anh, A. Long Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ Ba

 

11/10

09:00 11:30 Họp chi bộ tháng 10 Bí thư Toàn thể Đảng viên Trung tâm Trung tâm RETAQ Gia Lâm
14:00  

Họp giao ban Trung tâm

Giám đốc Lãnh đạo TT, trưởng, phụ trách các phòng, Phụ trách Kế toán Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ tư

12/10

10:00  

– Làm việc với đơn vị tư vấn Nhật Bản ( ô. Tachiki)

A. Đình Anh A. Đình Anh, A. Long Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ năm

13/10

10:00  

Giao ban Dự án

Giám đốc A. Ninh, A. Đ. Anh, Tuấn Long, đại diện đơn vị tư vấn, các nhà thầu Nhật Bản Trung tâm RETAQ Gia Lâm
 
Thứ sáu

14/10

Thứ bảy

15/10

Chủ Nhật

16/10