Lịch công tác tuần 31

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

1/8

09:00 11:00 – Làm việc với nhà thầu Kanematsu Giám đốc A. Ninh, A. Đình Anh, Tuấn Long Trung tâm RETAQ Gia Lâm
14:00   – Làm việc với đoàn JICA Giám đốc Giám đốc, các Phó Giám đốc, trưởng, phụ trách các phòng Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ Ba

2/8

           
           
Thứ tư

3/8

08:00   – Giám sát thi công đổ bê tông sàn tầng 2 A. Đình Anh A. Đình Anh, A. Long Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ năm

4/8

9:30 11:00 Họp giao ban với nhà thầu Nhật bản Giám đốc A. Ninh, A. Đình Anh, Tuấn Long Trung tâm RETAQ Gia Lâm
  14:00 16:00 – Họp chi bộ tháng 8 Bí thư Các đảng viên Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ sáu

5/8

           
Thứ bảy

6/8

           
Chủ Nhật

7/8