Lịch công tác tuần 30

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

25

13:00 18:00 – Khảo sát cơ sở thuộc dự án ISO 22000 Anh Yên Anh Yên, Anh Sinh Mộc châu, Sơn La
           
Thứ Ba

26/7

08:00   – Khảo sát cơ sở thuộc dự án ISO 22000 Anh Yên Anh Yên, Anh Sinh Thuận Châu, Sơn La
           
           
Thứ tư

27/7

08:00 12:00 – Khảo sát cơ sở thuộc dự án ISO 22000 Anh Yên Anh Yên, Anh Sinh Phù Yên, Sơn La
Thứ năm

28/7

9:30 11:00 Họp giao ban với nhà thầu Nhật bản P. Giám đốc A. Đình Anh, Tuấn Long, Thuận Trung tâm Gia Lâm
  08:00   – Khảo sát cơ sở thuộc dự án ISO 22000 Anh Yên Anh Yên, Anh Sinh Tam Đường, Lai Châu
Thứ sáu

29/7

08:00   – Khảo sát cơ sở thuộc dự án ISO 22000 Anh Yên Anh Yên, Anh Sinh Tân Uyên, Lai Châu
Thứ bảy

30/7

           
Chủ Nhật

31/7