Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 18/7-24/7)

Thứ/Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Địa điểm

Từ

Đến

Thứ Hai

18/7

08:00

11:30

– –Họp hội đồng khoa học Dự án” Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”

 

Giám đốc

Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

19/7

08:00

 

Giám sát thi công đổ bê tông sàn tầng 1 tòa KNKC

 

A. Đình Anh

Trung tâm Gia Lâm

 

 

– Khảo sát cơ sở thuộc dự án ISO 22000

Anh Bản

Anh Bản, Cường

Quảng Ninh

14:00

 

– Họp hội đồng khoa học công nghệ Đề án” Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030″

 

     Giám đốc

P201-A9- Số 2 Ngọc Hà

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

20/7

08:00

17:00

– Khảo sát cơ sở thuộc dự án ISO 22000

A. Bản

Anh Bản, Cường

Hải Phòng

Thứ năm

21/7

07:45

16:30

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCHTW khoá VIII

 

Các đảng viên

Trung tâm Gia Lâm

 

10:30

12:00

Họp giao ban với nhà thầu Nhật bản

Giám đốc

A. Ninh, A. Đình Anh, Thái Long, Tuấn Long, Thuận

Trung tâm Gia Lâm

Thứ sáu

22/7

07:45

11:00

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCHTW khoá VIII

 

Các Đảng viên

Trung tâm Số 10 Nguyễn Công Hoan

Thứ bảy

23/7

   

 

     

Chủ Nhật

24/7