Lịch công tác tuần 27 (Từ ngày 04/7-10/7)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến        
Thứ Hai

04/7

08:00 17:00 – Làm việc với điện lực Gia Lâm vv đấu nối điện PGĐ. Đình Anh A. ĐÌnh Anh, Thuận Trung tâm RETAQ Gia Lâm
14:00   – Tham dự trực tuyến hội nghị sơ kết Cục Cục trưởng Anh Yên, C. Thuỷ, A. Long, A. Bản Số 10 Nguyễn Công Hoan
Thứ Ba

05/7

09:00 12:00 – Làm việc với tư vấn OAFIC Giám đốc A.Ninh, A.Đình Anh, A.Long, Thuận, Tuấn Long Trung tâm RETAQ Gia Lâm
           
Thứ tư

06/7

08:00 17:00  Làm việc tại Trung tâm Gia Lâm   Anh Long, Thuận Trung tâm RETAQ Gia Lâm
           
Thứ năm

07/7

10:00 12:00 – Làm việc với nhà thầu Nhật Bản Giám đốc Anh Ninh, A. Đình Anh, Thái Long, Tuấn Long, Thuận Trung tâm RETAQ Gia Lâm
           
Thứ sáu

08/7

08:00 17;00 – Làm việc tại Trung tâm      
           
Thứ Bẩy            
           
Chủ Nhật