Lịch công tác tuần 26 ( từ ngày 27/6 đến ngày 03/7)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến        
Thứ Hai            
14:00   Họp giao ban Giám đốc Các phó giám đốc, trưởng phụ trách các phòng Phòng Giám đốc
Thứ Ba 09:00 17:00 Họp hội đồng khoa học công nghệ tư vấn Viện nghiên cứu Thủy sản Giám đốc Hải Phòng
           
Thứ tư 08:00 17:00  Làm việc tại Trung tâm Gia Lâm   Anh Long, Thuận Trung tâm RETAQ Gia Lâm
           
Thứ năm            
           
Thứ sáu 14:00 17:00

 – Triển khai công tác tổng vệ sinh định kỳ Trụ sở Gia Lâm

  Toàn thể cán bộ nhân viên Trung tâm  Trung tâm RETAQ Gia Lâm
           
Thứ bảy            
           
Chủ Nhật