Lịch công tác tuần 25 (từ ngày 20/6 đến ngày 26/6)

                                                            (Từ ngày 20/6/2022 đến ngày26/6/2022)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến        
Thứ Hai

20/06

           
           
Thứ Ba

21/06

08:00 17:00 Làm việc tại Trung tâm RETAQ Gia Lâm A. Đình Anh A.Long, Thuận Trung tâm RETAQ Gia Lâm
     

 

     
Thứ tư

22/6

     

Tập huấn Nghiệp vụ truy xuất nguồn gốc

  Anh Bản Trung tâm CL vùng 2
15:00   Họp với Hội thiên nhiên

 

  Anh Ninh, Anh Yên, Phòng Chất Lượng Hội thiên nhiên
Thứ năm

23/06

08:30   Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng

 

Cục Bảo vệ thực vật Anh Ninh, Lan Cục Bảo vệ thực vật

149 Hồ Đắc Di

    Làm việc tại Trung tâm RETAQ Gia Lâm   A.Long, Thuận Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ sáu

24/06

     – Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

– Hội thảo xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quản lý chất lượng

   A. Đình Anh, C. Thủy, Bích Phương, A. Long Trung tâm CL vùng 2
     

 

     
Thứ bảy

25/06

           
           
Chủ Nhật

26/06