Lịch công tác tuần 24 (từ ngày 13/6-19/6)

                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

                                   (Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022)

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

13/6

           
        –    
Thứ Ba

14/6

08:00 17:00 Làm việc tại Trung tâm Gia Lâm   A.Long, Thuận Gia Lâm
           
           
Thứ tư

15/6

08:00 17:00 Làm việc tại Trung tâm     Số 10 Nguyễn Công Hoan
Thứ năm

16/6

     Làm việc tại Trung tâm     Số 10 Nguyễn Công Hoan
Thứ sáu

17/6

09:00 11:30  Làm việc với JICA – Nhật Bản Giám đốc –  Ban quản lý dự án

–  Các trưởng, phụ trách các phòng

Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ bảy

18/6

           
Chủ Nhật

19/6