Lịch công tác tuần 24 (từ ngày 5/6 đến ngày 11/6)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

5/6

08:00 Sắp xếp Phòng KN và triển khai phương pháp sinh +hóa (Cả tuần) Phòng KN Phòng KN Trung tâm Gia Lâm
08:30 Họp Đảng ủy Cục Tháng 6/2023 Bí thư A. Ninh Hội trường Cục
Thứ Ba

6/6

14:00 Họp Hội đồng KHCN A. Ninh Số 2 Ngọc Hà
Thứ tư

7/6

13:30 Họp tổng kết công tác quyết toán năm 2022 và thanh tra công vụ năm 2023 Cục trưởng Giám đốc, TP Chất Lượng ( A.Bản), KTT (C.Thương) HT Cục và trực tuyến
Thứ năm

8/6

08:30 10:30 Họp chi bộ tháng 6 Bí thư Các Đảng viên Trung tâm Gia Lâm
10:30 12:00 Giao ban dự án Giám đốc BQL Dự án Trung tâm Gia Lâm
14:00 16:00 Giao ban Trung tâm Giám đốc Lãnh đạo Trung tâm, trưởng phụ trách các phòng, KTT Trung tâm Gia Lâm
Thứ sáu

9/6

Thứ bảy

10/6

Chủ Nhật

11/6