Lịch công tác tuần 25 (từ ngày 12/6 đến 18/6)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

12/6

08:00 Sắp xếp Phòng KN và triển khai phương pháp sinh +hóa (Cả tuần) Phòng KN Phòng KN Trung tâm Gia Lâm
08:00 Khảo nghiệm cơ sở nước mắm Giám đốc phòng CL  Phan Thiết
Thứ Ba

13/6

10:00 Làm việc với Vnpost A. Long A. Long, Huyền Trung tâm Gia Lâm
Nghiệm thu hoạt hoạt động chứng nhận VietGAP A.Bản A.Bản, Việt Cường, Kế toán Tuyên Quang
Thứ tư

14/6

8:00 Khảo nghiệm cơ sở nước mắm Giám đốc phòng CL Phú Quốc
Nghiệm thu hoạt hoạt động chứng nhận VietGAP A.Bản  A.Bản, Việt Cường, Kế toán Tuyên Quang
Thứ năm

15/6

10:30 12:00 Giao ban dự án Giám đốc BQL Dự án Trung tâm Gia Lâm
Thứ sáu

16/6

15:00 Tham dự Hội đồng KHCN A. Ninh Số 2 Ngọc Hà
Thứ bảy

17/6

Chủ Nhật

18/6