Lịch công tác tuần 23 (từ ngày 29/5 đến 4/6)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

29/5

08:00 17:00 Sắp xếp Phòng KN và triển khai phương pháp sinh +hóa (Cả tuần) Phòng KN Phòng KN Trung tâm Gia Lâm
09:00 16:30 Đào tạo hệ thống Chiller,AHU,Fan,filter… Phòng HCTH, Phòng KNKC Trung tâm Gia Lâm
Thứ Ba

30/5

09:00 16:30 Đào tạo hệ thống Boiler, Oil tank, Cold room, Oil pump… Phòng HCTH, Phòng KNKC Trung tâm Gia Lâm
14:00 16:30 Làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Miền Nam GĐ. Ninh Quận 1, TP.HCM
Thứ tư

31/5

09:00 16:30 Đào tạo hệ thống BMS, Civil Phòng HCTH, Phòng KNKC  Trung tâm Gia Lâm
08:00 16:30 Làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Miền Nam GĐ. Ninh Quận 1, TP.HCM
Thứ năm

1/6

09:00 12:00 Làm việc với đoàn xét duyệt quyết toán năm 2022 KTT Cục A.Long, Thương, Huyền (p.HCTH) Trung tâm Gia Lâm
10:30 12:00 Giao ban dự án Giám đốc BQL Dự án Trung tâm Gia Lâm
14:30 16:00 Làm việc với VNPT Giám đốc A. Đình Anh, A.Yên, A. Long, C.Thủy Trung tâm Gia Lâm
Thứ sáu

2/6

`
Thứ bảy

3/6

Chủ Nhật

4/6