Lịch công tác tuần 23 (từ ngày 06/06 đến ngày 12/6/2022)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến        
Thứ Hai

06/06

           
14:00 16:00 Họp chi bộ tháng 6 Bí thư Các Đảng viên Phòng Giám đốc
Thứ Ba

07/06

8:00 17:00 Làm việc tại Trung tâm RETAQ Gia Lâm PGĐ. Đình Anh A.Long, Thuận Trung tâm RETAQ Gia Lâm
     

 

     
Thứ tư

08/6

     

 

     
14:00    

 

Họp Hội đồng KHCN tư vấn lựa chọn đặc tính, thông số kỹ thuật trang thiết bị cho Dự án của Trung tâm Nghiên cứu chế biến nông sản thực phẩm

  Giám đốc Nhà B6, Số 2 Ngọc Hà
Thứ năm

09/06

8:00 17:00 Làm việc tại Trung tâm RETAQ Gia Lâm PGĐ. Đình Anh A.Long, Thuận Trung tâm RETAQ Gia Lâm
           
Thứ sáu

10/06

08:00 17:00  

Làm việc tại Trung tâm 

    Số 10 Nguyễn Công Hoan
     

 

     
Thứ bảy

11/06

           
           
Chủ Nhật

12/06