Lịch công tác tuần 22 (từ ngày 30/5 đến ngày 5/5)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

(Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai 30/05 08:00 17:00        
13:30 17:00 Họp công tác chuẩn bị Kiểm toán Giám đốc Ban lãnh đạo TT, Kế toán trưởng, trưởng phụ trách các phòng Số 10 Nguyễn Công Hoan
Thứ Ba31/05 08:00 17:00 Kiểm tra kho vật tư hóa chất PGĐ. Đình Anh Tổ tiếp nhận vật tư hóa chất Trung tâm RETAQ Gia Lâm
09:00 12:00 Làm việc với đại diện công ty tư vấn, nhà thầu Nhật Bản Giám đốc Ban QLDA ECO-RETAQ Trung tâm RETAQ Gia Lâm
           
Thứ tư 01/6 09:00 11:00 Họp giao ban Trung tâm Giám đốc Ban lãnh đạo TT, trưởng phụ trách các phòng, đại diện Ban QLDA Số 10 Nguyễn Công Hoan
Thứ năm 02/6 08:00 17:00  Làm việc tại Trung tâm – Gia Lâm   A.Long, Thuận Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ sáu 03/6 08:00 17:00 Làm việc tại Trung tâm     Số 10 Nguyễn Công Hoan
Thứ bảy 04/6 08:00          
Chủ Nhật 05/6