Lịch công tác tuần 22 (từ ngày 22/5 đến 29/5)

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến

Thứ Hai

22/5

08:00 Làm việc tại Tuyên Quang A. Bản A. Bản,A. Việt Cường Hàm yên-Tuyên Quang
14:00 Làm việc với Vụ hợp tác quốc tế – Bộ Nông nghiệp và PTNT Giám đốc Lãnh đạo Trung tâm, BQL Dự án Trung tâm Gia Lâm

Thứ Ba

23/5

Làm việc tại Tuyên Quang A. Bản A. Bản,A. Việt Cường HÀm Yên – Tuyên Quang
09:00 Làm việc với Quỹ Thiện tâm- Vingroup Giám đốc A.Ninh, A.Yên, A.Long, A.Đ.Cường, Thương Quỹ Thiện tâm – Vingroup Gia Lâm

Thứ tư

24/5

Làm việc tại Tuyên Quang A. Bản A. Bản,A. Việt Cường HÀm Yên-Tuyên Quang

Thứ năm

25/5

10:30 12:00 Giao ban dự án Giám đốc BQL Dự án Trung tâm Gia Lâm
13:00 Làm việc tải Hải Phòng Giám đốc Giám đốc, phòng KN Hải phòng

Thứ sáu

26/5

Thứ bảy

27/5

Chủ Nhật

28/5