Lịch công tác tuần 21 (từ ngày 15-5 đến ngày 21/5)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

15/5

08:30 11:00 Làm việc với Quỹ Thiện tâm – tập đoàn Vingroup Giám đốc A.Ninh, A.Yên,A.Long, A. Bản Trung tâm Gia Lâm
13:30 Họp hội đồng KHCN Giám đốc Nhà A9- Bộ NN- Số 2 Ngọc Hà
Thứ Ba

16/5

10:00 12:00 Họp Đảng ủy Cục CCPT Bí thư A. Ninh Hội trường Cục
14:00

 

 

-Họp hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ MT 2024

-Làm việc với Hiệp hội nước mắm truyền thống

 

 

 

-A.Ninh

 

A.Ninh, A. Bản

-Nhà A9-Số 2 Ngọc Hà

Số 10 Nguyễn Công Hoan

Thứ tư

17/5

Tham gia đào tạo chuyển giao công nghệ thiết bị Kiểm nghiệm Nhà thầu P. KNKC Trung tâm Gia Lâm
Tham gia đào tạo chuyển giao công nghệ thiết bị Kiểm nghiệm Nhà thầu P. KNKC Trung tâm Gia Lâm
Thứ năm

18/5

10:30 Giao ban Dự án -Giám đốc -BQL Dự án Trung tâm Gia Lâm
Tham gia đào tạo chuyển giao công nghệ thiết bị Kiểm nghiệm Nhà thầu P. KNKC Trung tâm Gia Lâm
15:00 Họp thống nhất dự toán đề án phần mềm cung cấp thông tin hỗ trợ cá nhân doanh nghiệp về Quản lý chất lượng Giám đốc A. Cường, A. Bản, A Long, Thương Trung tâm Gia Lâm
Thứ sáu

19/5

08:00 17:00 Tham gia đào tạo chuyển giao công nghệ thiết bị Kiểm nghiệm P.KNKC Trung tâm Gia Lâm
Thứ bảy

20/5

Chủ Nhật

21/5